The #TZlgu tag of Zanzibar Urban/West (region) is #TZ53.


District #TZlgu tag Localities
Magharibi #TZ5301 Mwera,Mtoni, Bububu, Chuini, Kama, Mfenesini, Mwakaje, Fuoni Kibondeni, Kianga, Dole, Kizimbani, Mbuzini, Bumbwisudi, Maungani, Shakani, Kiembe Samaki, Chukwani, Fumba, Bweleo, Dimani, Kombeni, Mwanakwerekwe, Mto Pepo, Magogoni, Mtoni Kidatu, Mwanyanya, Fuoni Kijitoupele, Tomondo, Welezo
Mjini #TZ5302 Mkunazini, Kiponda, Malindi, Mchangani, Mlandege, Muembe Ladu, Gulioni, Makadara, Shaurimoyo, Muembe Makumbi, Chumbuni, Kwamtipura, Kilimahewa, Amaani, Nyerere, Sebleni, Magomeni, Mpendae, Urusi, Kilimani, Miembeni, Kikwajuni Juu, Kikwajuni Bondeni, Kisima Majongoo, Vikokotoni, Mwembetanga, Mwembeshauri, Rahaleo, Kwaalamsha, Mikunguni, Mkele, Muungano, Sogea, Jang'ombe, Kidongo Chekundu, Matarumbeta, Kwahani, Kwaalinato, Karakana

#TZlgu / #WWlgu hashtags are based on the geocodes defined by National Bureau of Statistics (see also Geohive page of Tanzania).Wikipedia: Zanzibar Urban/West Region


Questions, answers and comments about Zanzibar Urban/West

Add a New Comment

The #TZlgu | #WWlgu tag of Zanzibar Urban/West (region) is #TZ53:


Districts and regions with their #TZlgu tags Tagcloud


Zanzibar Urban/West Public Monitoring Window
Tanzania Newspapers
participation content steward
access to information officer