The #TZlgu tag of Njombe (region) is #TZ22.


District #TZlgu tag Localities
Ludewa #TZ2205 Ibumi, Iwela, Kilondo, Lifuma, Luana, Ludende, Ludewa, Lugarawa, Luilo, Lumbila, Lupanga, Lupingu, Madilu, Madope, Makonde, Manda, Masasi, Mavanga, Mawengi, Milo, Mkongobaki, Mlangali, Mundindi, Nkomang'ombe, Ruhuhu
Makete #TZ2203 Bulongwa, Ikuwo, Iniho, Ipelele, Ipepo, Iwawa, Kigulu, Kipagalo, Kitulo, Lupalilo, Lupila, Mang'oto, Matamba, Mbalatse, Mfumbi, Mlondwe, Ukwama, Luwumbu, Tandala, Isapulano, Kigala, Lupalilo
Njombe #TZ2204 Idamba, Igongolo, Igosi, Ikondo, Ikuna, Ilembula, Imalinyi, Iwungilo, Kidegembye, Kifanya, Luduga, Lupembe, Luponde, Mahongole, Makambako, Matola, Mdandu, Mtwango, Njombe Mjini, Saja, Usuka, Uwemba, Wangama, Wanging'ombe, Yakobi
Wanging'ombe #TZ2202 Igima, Igosi, Ilembula, Imalinyi, Kidugala, Kijombe, Kipengele, Luduga, Makoga, Mdandu, Saja, Uhambule, Ulembwe, Usuka, Wangama, Wanging'ombe

#TZlgu / #WWlgu hashtags are based on the geocodes defined by National Bureau of Statistics (see also Geohive page of Tanzania).Wikipedia: Njombe


Questions, answers and comments about Njombe

Add a New Comment

The #TZlgu | #WWlgu tag of Njombe (region) is #TZ22:


Districts and regions with their #TZlgu tags Tagcloud


Njombe Public Monitoring Window
Tanzania Newspapers
participation content steward
access to information officer